Ptejse.cz - Logo Máš otázku? Ptej se! Znáš odpověď? Odpověz!

Položení otázky

Nenašli jste odpověď? Zeptejte se!

znaků zbývá

Přihlášení

  Zapoměl(a) jsi login nebo heslo?
Login:
Heslo:
Pamatovat si přihlašovací údaje
Přihlásit pomocí facebooku  

TOP 10 uživatelé

50232
28697
26094
24536
24105
22653
20313
19152
15944
12565

VíceRSS kanály       rss

Sleduj nové otazky

Sleduj náš blog

Add to Google

Přidej na Seznam

Avatar
Level 1

ridicsky prukaz

Dobry den bydlime s manzelem v Rakousku kde mame i trvali pobyt,ale manzel by jsi chtel udelat ridicsky prukaz v cechah s financnich duvodu chtela bych vedet co vsechno k tomu potrebuje jake papiry a jestli musi mit v cechah trvali pobyt a jestli ano co vse potrebuje k prihlaseni na MU?Odesláno uživatelem terezal
Do kategorie Ostatní - Právo a legislativa 6. ledna 2010, 13:25:54

(hodnocení celkem: 0 | počet: 0 x | tvé hodnocení: ) Hodnotit další >>

 
Pro vložení odpovědi se musíš přihlásit a nebo zaregistrovat zde.Přihlásit pomocí facebooku
             

 

Odpovědi (1), počet zhlédnutí 2404

Avatar
Level 1

Cizinec, který vlastní řidičský průkaz vydaný cizím státem, nebo řidičský průkaz Evropských společenství a byl mu povolen dlouhodobý, nebo trvalý pobyt, je povinen do 3 měsíců od povolení tohoto pobytu požádat o vydání českého národního řidičského průkazu! Občané EU - držitelé řidičského průkazu vydaného členským státem EU, nemají povinnost měnit řidičský průkaz za český, a to bez ohledu na druh pobytu v ČR či jeho délku. Výměna řidičského průkazu za cizozemský řidičský průkaz je osvobozena od správníh poplatků.

Ale z dotazu jsem pochopil, že manžel vůbec nevlastní ŘP. Takže zákon hovoří toto :
Podmínkami k udělení řidičského oprávnění jsou v souladu s § 82 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, věk osoby, zdravotní a odborná způsobilost k řízení motorových vozidel, trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, splnění dalších podmínek podle § 91 zákona a skutečnost, že žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Podmínku zdravotní a odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a splnění dalších podmínek podle § 91 zákona musí držitel řidičského oprávnění splňovat po celou dobu držení řidičského oprávnění.
Podmínka pobytu v době, kdy se žadatel přihlašuje k výuce a výcviku v autoškole, není zákonnou podmínkou pro udělení řidičského oprávnění podle § 82 zákona, viz výše. V souladu s Metodickou pomůckou k usměrnění některých správních činností v souvislosti s aplikací zákona č. 411/2005 Sb., zveřejněnou pod čj. 48/2006-160-LEG/1, musí sice žadatel mít prokazatelně na území České republiky skutečný pobyt z důvodu zejména osobních vazeb, jeho trvání však může být kratší než je 185 dní, protože při zohlednění obsahu a účelu směrnice 91/439/EHS je nutné požadavek zákona č. 247/2000 Sb. považovat za jdoucí nad rámec komunitárního práva, protože minimální dobu pobytu pro udělení řidičského oprávnění prodlužuje. Při doslovném izolovaném výkladu § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 247/2000 Sb., by toto ustanovení představovalo jistou formální překážku volného pohybu osob, která představuje jeden ze základních principů, na němž je Evropská unie založena. Proto je podle názoru ministerstva nezbytné interpretovat zmíněné ustanovení zákona č. 247/2000 Sb. v širším kontextu zákona č. 361/2000 Sb. a směrnice 91/439/EHS (více viz metodická pomůcka čj. 48/2006-160-LEG/1). Je zapotřebí rovněž uvést, že se žadatel připravoval na výuku a výcvik v daném případě ještě před účinností novely zákona.

Zákon nestanoví lhůtu, v jaké může žadatel podat žádost o udělení řidičského oprávnění od absolvování výuky a výcviku a složení zkoušky z odborné způsobilosti. Ani zákon nestanoví, jak maximálně starý posudek o zdravotní a odborné způsobilost k řízení motorových vozidel musí žadatel předložit. Pokud mu již jednou byla obecním úřadem obce s rozšířenou působností žádost o udělení řidičského oprávnění zamítnuta a v současné době podmínku přechodného pobytu žadatel splňuje v působnosti jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebyl dán důvod pro zastavení řízení a na skutečnost, že se o udělení řidičského oprávnění rozhoduje opakovaně po dodatečném splnění podmínek, nelze pohlížet jako na překážku řízení podle § 48 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., stanoví, že přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou. Vzhledem k tomu, že „první“ obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli žádné právo nepřiznal, nejedná se o překážku v řízení. „Druhý“ obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu dodatečně žadatel splní všechny podmínky pro udělení řidičského oprávnění, a který je místně příslušný podle pobytu žadatele, má povinnost udělit žadateli řidičské oprávnění a vydat řidičský průkaz.

Podle § 2 písm. hh) zákona je příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností ten úřad, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele o řidičské oprávnění, nebo přechodného pobytu na území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů. Podmínku „kalendářního roku“ podle směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech, nelze aplikovat vzhledem k odlišné národní právní úpravě podmínky pobytu.

zdroj : mdčr

 

Peters56 14. března 2010, 11:04:39
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 


Poslední tři otázky v kategorii Ostatní - Právo a legislativa

Účetní mladší 18

(odeslaná do kategorie Ostatní - Právo a legislativa 19. listopadu 2017, 14:41:29 | počet odpovědí: 0)


Koupila jsem byt do os.vl.a zjistila,že zde mají trv.pobyt dosp.děti pův.majitele.Jak je odhlásit?

(odeslaná do kategorie Ostatní - Právo a legislativa 11. března 2011, 17:24:50 | počet odpovědí: 1)


co mohou exekutoři

(odeslaná do kategorie Ostatní - Právo a legislativa 28. února 2011, 13:05:21 | počet odpovědí: 1)