Ptejse.cz - Logo Máš otázku? Ptej se! Znáš odpověď? Odpověz!

Položení otázky

Nenašli jste odpověď? Zeptejte se!

znaků zbývá

Přihlášení

  Zapoměl(a) jsi login nebo heslo?
Login:
Heslo:
Pamatovat si přihlašovací údaje
Přihlásit pomocí facebooku  

TOP 10 uživatelé

50232
28697
26094
24536
24105
22212
20313
19152
15944
12565

VíceRSS kanály       rss

Sleduj nové otazky

Sleduj náš blog

Add to Google

Přidej na Seznam

Avatar
Level 1

Co bylo dříve? žába, žabák, pulec, pulkyně, nebo vejce? nebo jikry? nebo člověk? co je v bibli?Odesláno uživatelem jahoda
Do kategorie Ostatní - Náboženství 20. ledna 2009, 8:34:56

(hodnocení celkem: 2,3 | počet: 3 x | tvé hodnocení: ) Hodnotit další >>

 
Pro vložení odpovědi se musíš přihlásit a nebo zaregistrovat zde.Přihlásit pomocí facebooku
             

 

Odpovědi (4), počet zhlédnutí 1492

Avatar
Level 7

ještě jednou: http://ptejse.cz/Question.aspx?title=Co_bylo_d%C5%99%C3%ADve?_pulec,_%C5%BE%C3%A1ba_nebo_vejce?_je_rostlina_kter%C3%A1_%C5%BEere_%C5%BE%C3%A1by?&subcategory=120&category=114&AskID=2394

a naposledy, a tuto otázku označuji jako spam, poněvadž se tu opakuje v podstatě už potřetí.

co je v bibli:

Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo nebo svaté Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením kniha knih.

První část bible tvoří Starý zákon, který obsahuje židovský soubor posvátných knih (tanach), který křesťané převzali z židovství. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, židé ji ovšem jako bibli neoznačují; v akademickém prostředí se spisy společné židům i křesťanům označují jako hebrejská bible. Starý zákon je z velké části napsaný v hebrejštině, některé části aramejsky a řecky.

Druhá část bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry církve je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu a jeho osoba naplněním očekávání starozákonních spisů. Nový zákon je sepsán řecky.

Označení

Slovo „bible“ pochází z řeckého neutra βιβλίον (biblion zdrobnělina slova biblos), které označuje papyrový svitek (původně označovalo pouze dřeň této rostliny, z níž se svitky vyráběly). Papyrové svitky se velkou měrou vyráběly ve starověkém fénickém městě Gebal, Řeky zvaném Byblos (dnes Džubajl v Libanonu), které se na tuto výrobu úzce specializovalo, až se stalo synonymem pro papyrus jako takový. Plurál tohoto slova, τὰ βιβλία (ta biblia svitky, knihy) byl později v latině zaměněn se singulárem feminina, a slova bible se tak začalo na Západě užívat v jednotném čísle.

Biblický text

Nejstaršími knihami bible jsou tzv. knihy Mojžíšovy, známé též jako Tóra či Pentateuch. Původní židovská i křesťanská tradice považuje za autora těchto knih Mojžíše, současná biblická věda hovoří o více redaktorech knih a více pramenech.

Hebrejská bible obsahuje kromě Tóry (תוֹרָה) ještě Proroky (נְבִיאִים neviím) a Spisy (כְּתוּבִים ketúvím), dohromady se tomuto korpusu říká též tanach (תנ־ך). Původní text existoval v hebrejštině, s částmi v aramejštině (Daniel, Ezdráš). Židovští učenci se snažili v 1. tisíciletí vytvořit jednotný text tanachu, který je znám jako masoretský text. Ten přidává do textu punktaci, tj. znaménka pro označení samohlásek, které hebrejština nezapisuje. Hebrejský text ve starověku však existoval ve více variantách, jak dosvědčují kumránské svitky a další fragmenty, včetně překladů.

V době přelomu letopočtu Židé již nemluvili hebrejsky, ale řecky či aramejsky. Tehdy začala doba překladů hebrejské bible – pro křesťany je nejvýznamnějším z těchto překladů Septuaginta, kterou první křesťané používali jako své „Písmo“. V té době vznikly též židovské překlady či parafráze známé jako targumy.

Od 40. let 1. století vznikaly až do konce století texty Nového zákona, psané v řečtině. Ty se postupně staly společně se starozákonními texty součástí křesťanské sbírky posvátných spisů, zvaných bible.

Poselství Bible

Přestože jednotlivé knihy Bible pocházejí z různých historických období, křesťané věří, že Bible předává jisté ucelené poselství. I když existují mnohé pohledy na význam a výklad různých míst v Bibli, většina křesťanských denominací se shoduje na jejím základním obsahu:[3]

V jistém okamžiku dějin lidé odmítli boží plán a zhřešili. Protože všichni lidé zhřešili a nikdo z nich tak nemohl přijít přímo k Bohu, Bůh se dával člověku poznat srozumitelným způsobem. Aby Bůh mohl člověka zachránit, povolal si Abraháma a jeho potomstvo, aby se staly prostředkem záchrany celého lidstva. Z téhož důvodu daroval Bůh prostřednictvím Mojžíše izraelskému národu zákon a uzavřel s ním smlouvu. Izraelský národ se v průběhu svých dějin odvracel od Boha a zase se k němu navracel. V této době Bohem poslaní proroci poukazovali na to, že v zákonu, který Bůh lidem dal, nejsou pouze samoúčelné příkazy, ale že zákon odráží něco z vlastností Boha, který je dobrý a touží po co největším dobru pro člověka.

Dokonalé porozumění božího zákona přinesl Ježíš Kristus společně s pozváním do božího království, v němž bude dobro, pro něž zákon existuje, dovedeno k dokonalosti. Svou smrtí a svým vzkříšením získal Ježíš pro ty, kdo v něho uvěřili, záchranu a smíření s Bohem. Ježíš si vyvolil své učedníky, apoštoly, a na nich zbudoval nový boží lid, který s nadějí očekává Ježíšův příchod na konci časů a naplnění jeho zaslíbení.

čerpáno z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible

 

Gollumek.88 20. ledna 2009, 10:56:15
Ohodnoť Pozitivni (1) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 6

Bible se takovýma blbostma zeobírá, je tam dost jiných ptákovin.

 

mirek24 14. června 2009, 0:30:53
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 6

http://cs.wikipedia.org/wiki/Žáby

A přestaň již spamovat!! Jahodo!!! Znameni.raka!!!

 

Houmr 20. ledna 2009, 16:41:20
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 7

Jo, hochu, v bibli je věcí....

 

Hebrey 20. ledna 2009, 11:37:20
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 


Poslední tři otázky v kategorii Ostatní - Náboženství

Jaký je smysl stáří a čekání na smrt?

(odeslaná do kategorie Ostatní - Náboženství 25. prosince 2015, 16:31:59 | počet odpovědí: 1)


Jaké jsou naše hodnoty?

(odeslaná do kategorie Ostatní - Náboženství 1. října 2015, 16:23:30 | počet odpovědí: 1)


Chcete být nesmrtelní?

(odeslaná do kategorie Ostatní - Náboženství 23. února 2015, 19:26:53 | počet odpovědí: 2)