Ptejse.cz - Logo Máš otázku? Ptej se! Znáš odpověď? Odpověz!

Položení otázky

Nenašli jste odpověď? Zeptejte se!

znaků zbývá

Přihlášení

  Zapoměl(a) jsi login nebo heslo?
Login:
Heslo:
Pamatovat si přihlašovací údaje
Přihlásit pomocí facebooku  

TOP 10 uživatelé

50232
28697
26094
24536
24105
22212
20313
19152
15944
12565

VíceRSS kanály       rss

Sleduj nové otazky

Sleduj náš blog

Add to Google

Přidej na Seznam

Avatar
Level 1

vysvětli pojem:

totalitní režimOdesláno uživatelem Aniika
Do kategorie Dějepis 1. července 2008, 16:02:49

(hodnocení celkem: 3,5 | počet: 2 x | tvé hodnocení: ) Hodnotit další >>

 
Pro vložení odpovědi se musíš přihlásit a nebo zaregistrovat zde.Přihlásit pomocí facebooku
             

 

Odpovědi (11), počet zhlédnutí 4273

Avatar
Level 7

Totalita je pojem, který zahrnuje nějakou celkovost a úplnost. Původně byl pojem totalita používán ve filosofii, ve výrocích jako je: uchopit svět v jeho totalitě.

Nyní je běžnější jako zkratka pojmu (i politologického) totalitární nebo totalitní režim. Pojem totalitární se nejprve objevuje v práci Giovanniho Gentile, následně je propagován v rámci politického programu italských fašistů. Totalitní režim je druh vše obsahující diktatury, který ponechává minimální nebo žádný veřejný prostor pro svobodnou aktivitu individuí a soukromý prostor minimalizuje nad přípustnou mez.

Zastánci takových omezení zpravidla uvádějí, že jsou znakem pouze „úvodní revoluční fáze“ či výjimečného období, zejména válečného nebo stanného práva. Dalo by se říci, že „prostá diktatura“ potlačuje pouze nesouhlas, totalita vyžaduje aktivní souhlas, zejména prostřednictvím rituálů, které nemusí mít reálný význam, např. volby či manifestace k výročím režimu. Obecně totalitní režim zasahuje do všech stránek veřejného života a vylučuje z něho ty, kteří nejsou schopni či ochotni akceptovat jeho ideologizovanou podobu – na rozdíl od diktatury, ve které může (ale nemusí) existovat jistá forma uplatnění „nepřizpůsobivých jedinců“, např. v ekonomickém sektoru.

Proti tomu zastánci svobody a odpůrci (jakýchkoli) jejich omezení uvádějí, že tato omezení zpravidla vždy vedou k déle trvající nesvobodě, diktatuře a nakonec k totalitě.

 

xyzo 2. července 2008, 17:48:48
Ohodnoť Pozitivni (1) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 1

Totalitní režim se nedá charakterizovat jen jednou větou. Těch vět musí být poněkud víc. My totiž mluvíme o určitých společných rysech totalitních států.

Výběr těchto společných rysů namátkou:

1)Totalitní stát je takovým státem, kde vládne absolutní neomezenou mocí 1 strana, či jeden panovník/vůdce. V praxi to pak znamená ono "Stát jsme my" (Ludvík XIV. , Francie)

2)Vedení totalitního státu zpravidla bývá zakotveno v ústavě státu

3)Totalitní stát je státem, kde hraje prim armáda, armáda slouží vedení státu, má především zastrašovací účinek a velmi často se stává, že armáda střílí do svých lidí. Policie takové vybavení nemá a případné armádní operaci není schopna čelit.

4)Totalitní stát je státem, kde má vedení státu naprostou většinu hlasů v parlamentu, tudíž se parlament stává, jak rádi říkají Francouzi, opravdickým maňáskovým divadlem.

5)Totalitní stát zaručuje na oko spravedlivou justici. Ve skutečnosti jsou rozsudky známé již před začátkem líčení a běda tomu soudci, který by vynesl jiný rozsudek, než který mu byl státem dán.

6) Totalitní stát nezaručuje všechna lidská práva - zvláště pak chybí vůle tolerovat, nebo je občanům takovéhoto státu dokonce odpíráno právo sdružovací a shromažďovací, právo na náboženství, právo na vzdělání, právo svobodného projevu.

7)Na základě bodu 6) vzniká, že totalitní stát si zakládá na persukuci a likvidaci náboženství, svobody vyjadřování, persekuci a likvidaci osob politicky či jinak nepohodlných totalitnímu režimu.

8)Totalitní stát, pokud v něm hraje převaha náboženské otázky, si tvoří vlastní náboženské ideologie, vlastní náboženské zákony odporují běžné logice člověka. Vzpomeňte na TALIBAN v Afgánistánu

9)Většina totalitních států bývá politicky levicově založená. Je to dáno tím, že k moci se tamní před stavitelé dostanou díky revoluci, puči, díky tomuto faktu se dá předpokládat těsnější vztahy s chudinou a střední vrstvou státu a politiku obrácenou k těmto lidem. Jedinec sám, pokud nemá za sebou dav, nezmůže nic.

10)Vybudování státní tajné bezpečnosti a konfidence občanů

11)Většina totalitních systémů má plánovanou ekonomiku. Největší výdaje se cpou většinou do armády a policie, protože s ní většinou totalitní systém žije a padá.

 

Rezkar 25. ledna 2009, 13:43:04
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 5

google nebo wikipedia

 

thesecond 22. října 2008, 23:02:02
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 3

Že to bylo totálně v pr...

 

lama1 16. srpna 2008, 19:56:21
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 2

Totalita je pojem, který zahrnuje nějakou celkovost a úplnost. Původně byl pojem totalita používán ve filosofii, ve výrocích jako je: uchopit svět v jeho totalitě.

Nyní je běžnější jako zkratka pojmu (i politologického) totalitární nebo totalitní režim. Pojem totalitární se nejprve objevuje v práci Giovanniho Gentile, následně je propagován v rámci politického programu italských fašistů. Totalitní režim je druh vše obsahující diktatury, který ponechává minimální nebo žádný veřejný prostor pro svobodnou aktivitu individuí a soukromý prostor minimalizuje nad přípustnou mez.

Zastánci takových omezení zpravidla uvádějí, že jsou znakem pouze „úvodní revoluční fáze“ či výjimečného období, zejména válečného nebo stanného práva. Dalo by se říci, že „prostá diktatura“ potlačuje pouze nesouhlas, totalita vyžaduje aktivní souhlas, zejména prostřednictvím rituálů, které nemusí mít reálný význam, např. volby či manifestace k výročím režimu. Obecně totalitní režim zasahuje do všech stránek veřejného života a vylučuje z něho ty, kteří nejsou schopni či ochotni akceptovat jeho ideologizovanou podobu – na rozdíl od diktatury, ve které může (ale nemusí) existovat jistá forma uplatnění „nepřizpůsobivých jedinců“, např. v ekonomickém sektoru.

Proti tomu zastánci svobody a odpůrci (jakýchkoli) jejich omezení uvádějí, že tato omezení zpravidla vždy vedou k déle trvající nesvobodě, diktatuře a nakonec k totalitě.
Ideologie inklinující k totalitě

1. fašismus (nikoliv ve všech jeho formách)
2. komunismus (taktéž nikoliv ve všech jeho formách, např. západoevropský eurokomunismus)
3. nacismus

Shodnost nacismu a komunismu v definičních znacích totality:

* Jako jedna z prvních jej rozpoznala Hannah Arendtová ve své knize („The Origins of Totalitarianism“).
* Významným, ale v zemích postižených totalitou přísně zakázaným rozborem totality je proslulé dílo Karl Poppera „Otevřená společnost a její nepřátelé“ („Open Society and its Enemies“).

U některých, zejména déle trvajících režimů je možné vést diskusi o tom, zda jsou po dobu celého trvání totalitou či nikoliv.

Např. španělský frankistický režim (1936–1975) je v počátečních letech oprávněně označován za fašismus, později, ke svému konci, za „pouhou“ nacionalistickou diktaturu. Chilský Pinochetův režim byl ve své první fázi taktéž totalitou.

Podle některých názorů lze jako diktaturu (více či méně blízkou fašismu) spíše než totalitní režim označit také komunistickou Jugoslávii za Josipa Tita či zemi jedná strany jako Tchaj-wan za Čankajška, v některých případech dokonce také Mussoliniho Itálii před druhou světovou válkou (v souvislosti s tímto názorem je nutné připomenout, že právě italští fašisté, jako radikální politická síla, usilovali v meziválečném období o vybudování nového totalitárního státu).

Komunistické režimy bývalého Sovětského svazu a jeho satelitů jsou nepochybnou totalitou do smrti Stalina (1917–1953). Poté, nástupem Chruščova, skončily nejhorší formy „revolučního“ teroru a byly, alespoň částečně, rozpuštěny některé koncentrační tábory. Trockisté poststalinské období označují za „byrokratickou diktaturu“, ale většina historiků a politologů je považuje za totalitu až do konce,[zdroj?] případně do nástupu Gorbačova (1985–1991), který stejně jako za Pražského jara (1968–1969) obnovil jedno z lidských práv – svobodu projevu.[zdroj?]

[editovat] České země

[editovat] Rakousko / Rakousko-Uhersko

V moderních českých dějinách nastoupila neoabsolutická diktatura po porážce demokratické revoluce v roce 1849. Trvala až do vydání říjnového patentu v roce 1860. Demokracie byla nastolena v roce 1867.

Demokratická dělba moci byla suspendována v roce 1913 anenskými patenty. Hrabě Karl von Stürgkh (1859–1916) pak své záměry dokončil za první světové války, kdy suspendoval demokracii úplně a nastolil válečnou diktaturu. Válečná diktatura potlačila svobodu slova, popravila 5 000 Čechů, 20 000 jich bylo konfinováno v internačním táboře Talerhof poblíž Štýrského Hradce jako „politicky podezřelí“. Vláda zavedla přídělové hospodářství. V tomto kursu Stürgkh pokračoval, dokud ho nezavraždil terorista Friedrich Adler.

Demokracii obnovil po smrti císaře Františka Josefa nový císař blahoslavený Karel I., jehož premiér hrabě Jindřich Karel Clam-Martinic (1863–1932) byl konzervativní český aristokrat. Císař pověřil ministra zahraničí, hraběte Ottokara Czernina, vyjednáváním o separátní mír. Zasedání říšské rady bylo obnoveno 30. května 1917. V červencové všeobecné amnestii bylo propuštěno 100 000 rakouských politických vězňů, včetně internovaných.

[editovat] Československo před válkou…

Přijetím mnichovského diktátu 30. září 1938 skončila v Československu první republika. Druhá republika sama sebe považovala za autoritativní demokracii. Byl zjednodušen politický život: sloučením občanských stran vznikla vládnoucí Strana národní jednoty, sloučením socialistických stran vznikla opoziční Národní strana práce, KSČ byla zakázána. Byla zpřísněna cenzura.

Dne 15. března 1939 byl zbytek Československa okupován nacistickým Německem. Plná totalita byla nastolena po vypuknutí druhé světové války 1. září 1939. Obětí nacismu bylo, mimo mnoha jiných, i 50 000 etnických Čechů a 77 000 českých Židů.

[editovat] …a po válce

Po osvobození Československa byl zaveden kvazi-demokratický režim III. republiky (1945–1948), vláda Národní fronty. Košická vláda nepřipustila obnovení politických stran, které v roce 1935 hlasovaly proti zvolení Edvarda Beneše prezidentem republiky, tedy agrární strany, národní demokracie a živnostenské strany. Z republiky bylo vyhnáno 3 až 4 miliony Němců, Rakušanů a Maďarů, přičemž jich 3000-30 000 zahynulo (počty nelze ověřit). „Zrádci a kolaboranti“ byli potrestáni na základě retroaktivních retribučních dekretů mimořádnými lidovými soudy, složenými z jednoho soudce z povolání a 4 laiků. O rozsudku mimořádného lidové soudu nerozhodovala porota, nebyl proti němu opravný prostředek a žádost o milost kýmkoliv podaná neměla odkladného účinku, a to ani v případě trestu smrti. Těch bylo vyneseno a vykonáno více než tisíc. Na vězně se nevztahovaly výhody politických vězňů. Byla znárodněna většina průmyslu a služeb.

Dne 25. února 1948 byl dokončen komunistický převrat. V období státního teroru (1948–1954) bylo popraveno 241 politických vězňů a v celém období komunismu (1948–1989) bylo vyneseno více než 200 000 politických rozsudků, především za „nezákonné opuštění republiky“. Oběti na životě tohoto údobí totality jdou do tisíců (viz autoři petice zrusmekomunisty.cz, m.j. pan Martin Vadas).

Nejhorší totalitární zneužívání trestního práva skončilo v roce 1963, po uvolnění v SSSR reprezentovaném nástupem Nikity Chruščova, poté se český stát v trestní oblasti choval jako prostá diktatura. Mezidobím bylo Pražské jaro (1968–1969), kdy byla obnovena svoboda projevu.

Následující režim normalizace, jehož počátek lze datovat již okupací Československa 21. srpna 1968, byl opět policejní stát.

[editovat] Rozpad totality

Obnovení demokracie v českých a slovenských zemích tehdejšího Československa začalo 17. listopadu 1989, v době rozpadu komunistických režimů sovětské zájmové sféry.

Tento první krok k ní byl završen svobodnými volbami v červnu 1990.

[editovat] Reference
logo Wikicitátů
Projekt Wikicitáty má sbírku citátů na téma
Totalita

české dějiny:

* Vladimír Nosek: Independent Bohemia. An Account of the Czecho-Slovak Struggle for Liberty. London 1918

totalita:

* Hannah Arendtová: (The Origins of Totalitarianism)
* Milovan Džilas: Nová třída
* Karl Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé (Open Society and its Enemies)

[editovat] Příbuzná témata

Ideologie:

* Fašismus | Komunismus | Nacismus | Socialismus

Formy vlády:

* Aristokracie | Diktatura | Monokracie | Oligarchie | Plutokracie

Projevy úpadku:

* Kleptokracie | Korupce

Studie totality:

* George Orwell: 1984 (beletrie)

Externí odkazy

* Seznam odkazů týkajících se totality
* Totalita.cz
* Konfederace politických vězňů
* Seznamy StB (neúplné, větší část byla zničena)

Články:

* Může totalita zahltit celou společnost?, Bohumil Kartous, Britské listy, 10. 11. 2004
* Proč a v čem je komunismus vlastně totéž co nacismus, Boris Cvek, Britské listy, 26. 2. 2005
* Společnost totálního dohledu, pro Britské listy: korespondent BBC, 17. 9. 2007

[editovat] Totalitní dědictví komunismu a Rada Evropy

* Göran Lindblad [1]*: Potřeba mezinárodně zavrhnout zločiny totalitních komunistických režimů, Rada Evropy, Parlamentní shromáždění, Komise pro politické záležitosti (český překlad Irena Ryšánková, Britské listy, 10. 1. 2006)
Need for international condemnation of crimes of totalitarian communist regimes, Council of Europe, Parliamentary Assembly, Political Affairs Committee, 16. 12. 2005 (anglický originál)
Nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires, Conseil d'Europe, Assemblée parlementaire, Commission des questions politiques, 16. 12. 2005 (francouzský originál)
*Švédsko, skupina Evropské lidové strany v Radě Evropy

* Rezoluce 1096 (1996)¹ o opatřeních, jak se zbavit dědictví bývalých komunistických totalitních systémů, Parlamentní shromáždění, Rada Evropy, 27. 6. 1996
Resolution 1096 (1996)¹ on measures to dismantle the heritage of former communist totalitarian systems, Parliamentary Assembly, Council of Europe, 27. 6. 1996 (anglicky)
Résolution1096 (1996)¹ relative aux mesures de démantèlement de l'héritage des anciens régimes totalitaires communistes, Assemblée parlementaire, Conseil de l'Europe, 27. 6. 1996 (francouzsky)

 

Gundin 13. srpna 2008, 13:30:53
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 4

pokus o (totální) ovládnutí veškeré moci a dění ve státě. Nikdy se to naštěstí úplně nezdařilo. Bohužel to někde zkoušejí ještě dnes a lidé se nepoučí.

 

jdobry 5. srpna 2008, 15:37:32
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 3

No to bylo v tý době všechno co bylo totální.

 

Logitech1991 22. července 2008, 11:54:42
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 7

pouzij internet. napriklad:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Totalita

 

Gollumek.88 4. července 2008, 16:14:59
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 5

Ten co vláda všem nařizuje co mají dělat a není svobodné rizhodnutí atd.?komouši

 

Big Mummy 2. července 2008, 15:22:21
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 7

jde o režim jednoho člověka, jedné strany, uskupení, ... kdy si svoje názory prosazuje na úkor názorů druhých ("jiné" názory většinou násilím potlačuje) - podobným slovem by mohla být diktatura

 

iHyik 1. července 2008, 22:23:25
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 
Avatar
Level 2

Tady to je:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Totalitn%C3%AD_re%C5%BEim

 

strobl112 1. července 2008, 17:20:49
Ohodnoť Pozitivni (0) Negativní (0)

komentáře
 


Poslední tři otázky v kategorii Dějepis

Kolik bylo římských bohů?

(odeslaná do kategorie Dějepis 7. dubna 2011, 13:38:50 | počet odpovědí: 1)


Jak jse jmenovala kralovna,ktere rikali"krvava"?

(odeslaná do kategorie Dějepis 16. března 2011, 22:33:48 | počet odpovědí: 2)


Vite,kdo byl nas prvni kral?

(odeslaná do kategorie Dějepis 16. března 2011, 22:29:58 | počet odpovědí: 1)